Mål C-346/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Amtsgerichts Kehl (Tyskland) den 21 juni 2016 – Brottmålsförfarande mot C