Catalogul comun al soiurilor de legume suplimentul 2020/6 (Text cu relevanță pentru SEE) 2020/C 237/02