Mål C-472/08: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākās tiesas Senāts (Republiken Lettland) den 23 oktober 2008 – Alstom Power Hydro mot Valsts ieņēmumu dienests