Věc T-367/19 R: Usnesení předsedy Tribunálu ze dne 15. července 2019 — Camerin v. Komise („Řízení o předběžných opatřeních — Veřejná služba — Návrh na nařízení předběžných opatření — Neexistence naléhavosti“)