Mål T-312/16: Överklagande ingett den 20 juni 2016 – Walfood mot EUIPO – Romanov Holding (CHATKA)