BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 5/2020 för budgetåret 2020 - Fortsatt stöd till flyktingar och värdsamhällen i Jordanien, Libanon och Turkiet med anledning av krisen i Syrien (00000/2020 - C9-0000/2020 - 2020/2092(BUD)) Budgetutskottet Föredragande: Monika Hohlmeier