Meddelande om allmänt uttagningsprov — Epso/AST-SC/05/16 — Ackrediteringspersonal/receptionister (SC 1/SC 2)