Mål T-430/16: Överklagande ingett den 29 juli 2016 – Intercontinental Exchange Holdings mot EUIPO (BRENT INDEX)