Förslag till avgörande av generaladvokat M. Szpunar föredraget den 10 mars 2016.$