Kommissionens genomförandebeslut av den 21 november 2018 om offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning av ansökan om registrering av en geografisk beteckning inom spritdryckssektorn som avses i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 – ”Ямболска гроздова ракия/Гроздова ракия от Ямбол/Yambolska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Yambol”