Kommissionens förordning (EU) 2016/1134 av den 8 juli 2016 om förbud mot fiske efter lubb i unionens vatten och internationella vatten i V, VI och VII med fartyg som för spansk flagg$