Cauza C-309/12: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 28 noiembrie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal Central Administrativo Norte — Portugalia) — Maria Albertina Gomes Viana Novo și alții/Fundo de Garantia Salarial, IP (Trimitere preliminară — Directiva 80/987/CEE — Directiva 2002/74/CE — Protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvabilității angajatorului — Instituții de garantare — Limitarea obligației de plată a instituțiilor de garantare — Creanțe salariale devenite exigibile cu mai mult de șase luni înaintea formulării unei acțiuni în justiție în constatarea insolvabilității angajatorului)