Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10210 — KKR/Telefónica/Infraco) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 120/04