Mål T-93/16: Överklagande ingett den 26 februari 2016 – Rheinmetall Waffe Munition mot EUIPO (VANGUARD)