Kohtuasi T-93/16: 26. veebruaril 2016 esitatud hagi – Rheinmetall Waffe Munition GmbH vs. EUIPO (VANGUARD)