Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 14ης Μαΐου 2020.