Mål F-134/14: Personaldomstolens dom (ensamdomare) av den 17 december 2015 – T mot kommissionen (Personalmål — Social trygghet — Yrkessjukdom — Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna — Begäran om fastställande av att en sjukdom är en yrkessjukdom — Orsakssamband — Yrkande om ersättning för ideell skada till följd av institutionens dröjsmål med att fastställa att sjukdomen har sitt ursprung i tjänsteutövningen — Skyldighet att fatta beslut inom skälig tid — Ideell skada)