Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om Irakkrigets konsekvenser på energi- och transportområdet