Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/595 av den 18 april 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker