Avtal i form av utväxling av diplomatiska noter med Japan i enlighet med artikel 15.3 b i avtalet om ömsesidigt erkännande i syfte att ändra del B i den sektoriella bilagan om god tillverkningssed för läkemedel