RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Midtvejsrevision af instrumenterne til ekstern finansiering$