Vec T-745/20: Žaloba podaná 21. decembra 2020 – Symphony Environmental Technologies a Symphony Environmental/Parlament a iní