Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/923 av den 10 juni 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker