EUROPAPARLAMENTET SESSIONEN 2014–2015 Sammanträdet den 9 mars 2015 Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 132, 14.4.2016. SESSIONEN 2015–2016 Sammanträdena den 10–12 mars 2015 Protokollen för denna session har publicerats i EUT C 132, 14.4.2016. ANTAGNA TEXTER