Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8118 – OpenGate Capital/Umicore Zinc Chemicals) (Text av betydelse för EES)