Rättelse till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1078 av den 4 juli 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker (EUT L 179, 5.7.2016)