Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8066 – Randstad/Obiettivo Lavoro) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)