Mål F-95/15: Personaldomstolens beslut av den 3 maj 2016 – Pals mot kommissionen