Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/20 av den 8 januari 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker