Rättelse till beslut nr 1/2011 (2011/293/EU) av associeringsrådet EU–Marocko av den 30 mars 2011 om ändring av bilaga II till protokoll 4 till Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan, som innehåller en förteckning över den bearbetning eller behandling som ska utföras på icke-ursprungsmaterial för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus (EUT L 141, 27.5.2011)