Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8123 – Total/Lampiris) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)