C-474/14. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2016. április 7-i végzése (a Tribunale di Salerno [Olaszország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Cristiano Pontillo elleni büntetőeljárás (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Azonos előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések — EUMSZ 49. cikk és EUMSZ 56. cikk — Letelepedés szabadsága — Szolgáltatásnyújtás szabadsága — Szerencsejátékok — Nemzeti szabályozás — A koncessziók rendszerének a lejárat időbeli kiigazítása révén történő átalakítása — Új pályázati eljárás — Korábbi koncesszióknál rövidebb időtartamú koncessziók — A tulajdonban álló és a játékok kezelésére és gyűjtésére szolgáló hálózatot alkotó tárgyi eszközök és immateriális javak használatának ingyenes átengedése — Korlátozás — Nyomós közérdek — Arányosság)