Výzva k předkládání návrhů a souvisejících činností v rámci pracovního programu společného podniku pro palivové články a vodík 2 na rok 2016