Decyzja Rady (UE) 2021/26 z dnia 12 stycznia 2021 r. ponownie przedłużająca obowiązywanie tymczasowego odstępstwa od regulaminu wewnętrznego Rady, wprowadzonego decyzją (UE) 2020/430 i przedłużonego decyzjami (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970, (UE) 2020/1253 i (UE) 2020/1659, w związku z utrudnieniami w podróżowaniu spowodowanymi przez pandemię COVID-19 w Unii