Uitvoeringsverordening (EU) 2016/638 van de Commissie van 22 april 2016 tot intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof Z-13-hexadeceen-11-yn-1-ylacetaat, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 van de Commissie (Voor de EER relevante tekst)$