Mål T-62/15: Tribunalens dom av den 13 maj 2016 – Market Watch mot EUIPO – El Corte Inglés (MITOCHRON) (EU-varumärke — Invändningsförfarande — Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket MITOCHRON — Äldre EU-ordmärke mito — Relativt registreringshinder — Förväxlingsrisk — Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)