Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän (JO)