Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1995/96, των μηνιαίων προσαυξήσεων των τιμών της όρυζας paddy και της αποφλοιωμένης όρυζας