Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 57/2012 av den 23 januari 2012 om avbrytande av det anbudsförfarande som inletts genom genomförandeförordning (EU) nr 1239/2011