Mål C-407/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Augstākā tiesa (Lettland) den 20 juli 2016 – SIA ”Aqua Pro” mot Valsts ieņēmumu dienests