Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8001 – Pillarstone/Sirti) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)