Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/108 av den 27 januari 2016 om att inte godkänna 2-butanon, peroxid som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter för produkttyperna 1 och 2 (Text av betydelse för EES)