Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7968 – EQT Services UK/Kuoni Travel Holding) (Text av betydelse för EES)