Mål T-52/16: Talan väckt den 3 februari 2016 – Crédit Mutuel Arkéa mot ECB