Oznámenie určené osobám, subjektom a orgánom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/101/SZBP, zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2021/258, a v nariadení Rady (ES) č. 314/2004, zmenenom nariadením Rady (EÚ) 2021/251 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Zimbabwe 2021/C 59/02