Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1139 af 29. juli 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin