Förslag till avgörande av generaladvokat H. Saugmandsgaard Øe föredraget den 4 februari 2016$