Sklep Sveta (EU) 2019/2008 z dne 28. novembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 31. zasedanju Skupščine Mednarodne pomorske organizacije v zvezi s sprejetjem sprememb Resolucije A.658(16) o uporabi in namestitvi retro-odsevnih materialov v reševalni opremi ter sprejetjem resolucije o smernicah za preglede v okviru usklajenega sistema za pregled in izdajo spričeval (HSSC)