Decyzja Rady (UE) 2019/2008 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie stanowiska, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Międzynarodowej Organizacji Morskiej podczas 31. sesji jej zgromadzenia odnośnie do przyjęcia poprawek do rezolucji A.658(16) w sprawie stosowania i umieszczania materiałów odblaskowych na środkach ratunkowych oraz przyjęcia rezolucji w sprawie wytycznych w sprawie przeglądów zgodnie ze zharmonizowanym systemem nadzoru i certyfikacji (HSSC)