Besluit (EU) 2019/2008 van de Raad van 28 november 2019 betreffende het namens de Europese Unie tijdens de 31e zitting van de Algemene Vergadering van de Internationale Maritieme Organisatie in te nemen standpunt over de goedkeuring van wijzigingen van Resolutie A.658(16) inzake het gebruik en het aanbrengen van retroflecterende materialen op reddingsmiddelen, en over de aanneming van een resolutie over richtsnoeren voor onderzoeken in het kader van het geharmoniseerd systeem van onderzoek en certificatie (HSSC)